20, జనవరి 2011, గురువారం

విరామం తర్వాత...

హమ్మయ్య! కొద్ది విరామం తర్వాత మళ్ళీ ఈ బ్లాగు ప్రపంచంలోకి వచ్చే వీలు కొంత చిక్కిందండి. నన్ను గుర్తుపెట్టుకొని నాకు శుభాకాంక్షలు చెప్పిన బులుసు సుబ్రహ్మణ్యంగారికి, శిశిరగారికి, మరికొందరికి, మరియు నా బ్లాగుకి వచ్చివెళ్ళివారినందరికీ కృతజ్ఞతలు.

ఇంతకీ ఈ విరామానికి కారణమేమిటంటే నేను బోస్టన్ నుండి హైదరాబాదుకి ఈ నూతన సంవత్సరం తిరిగి వచ్చేశానండి. ఆ తర్వాత కొత్త సంవత్సరం, సంక్రాంతి ఇంట్లో జరుపుకొనే సంతోషంలో కావాలని ఈ మిథ్యా ప్రపంచానికి కొంచెం దూరంగున్నా. ఆ తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాదులో ఉద్యోగం, ఇల్లు వెతుక్కునే గొడవలో {ఇంకా దొరకలేదండి :-( } పడిపోయాను. కుదురుగా కూర్చొని బ్లాగు రాయడానికి, మీ బ్లాగులు చదవడానికి ఇంకొన్ని రోజులు పట్టవచ్చును.

అప్పటిదాకా వుంటానండి.