8, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

తేజ సినిమా - ఒక నిరాశ

 తేజ -

హీరో తరుణ్, నేనూ దాదాపు సమవయస్కులము. 80 ల చివర, 90 ల మొదలులో అంజలి, ఆదిత్య 369 వంటి చిత్రాలతో నచ్చాడు. ఉషాకిరణ్ మూవీస్ చిత్రాలు బాగుండేవి. అలాగే తేజ సినిమా థియేటర్లో చూశాను - నా వయసువాడు అలా టకటకా చెప్తుంటే, కంప్యూటరు - రోబో ఆపరేట్ చేస్తుంటే, వాడికంటూ గాడ్జట్సుతో సొంత గది అంటే భలే అనిపించింది. ఆ చివరిలో విలనును తిప్పలు పెట్టే క్లైమాక్సు వావ్ అనిపించింది.

కానీ ఆ చిత్రాన్ని మళ్లీ ఎపుడూ చూడలేదు - ఈటీవి వాడు ఆ చిత్రాన్ని మళ్లీ వేయలేదు, వేసినా అతి తక్కువసార్లు నాకు తెలియని సమయాలలో వేసి ఉంటాడు. ఉషాకిరణ్ వారిది కనుకా పైరేటెడ్ కూడా రాలేదు, యూట్యూబులోనూ కనిపించలేదు. ఈ మధ్యన వేరే ఏదో పాట కోసం ఈటీవి విన్ యాప్లో వెతుకుతుంటే కనిపించింది. 500 పెట్టి చందా కట్టి చూడడం మొదలు పెట్టాను.

నిజం చెప్పొద్దు, తేజ అక్క - ప్రియుడి మధ్యన మొదటి పాట చూడగానే నిరాశ కలిగింది - స్విమ్ సూట్, లిప్ లాక్ ముద్దు - ఇదేమి పిల్లల సినిమా అనిపించింది. రెండవ పాట కూడా కె.రా.రా శైలిలో ఉన్నది.😒

తేజ తెలివితేటలు చూపించినది మొదటి అరగంటలో ఒక నాలుగైదు సన్నివేశాలు మాత్రమే. ప్రేమ కథ ఎక్కువైంది. నేను ఊహించుకున్న - ఇంట్లో చిక్కుకుని విలనును తన తెలివితేటలతో ఎదురుకునే సీన్లు చివరి పది ఇరవై నిమిషాలు మాత్రమే. కొంత హోమ్ ఎలోను సినిమాతో ఇన్స్పైరు అయినవి.

దాదాపు ముప్పై ఏళ్లు ఎదురుచూసిన చిత్రము ఇలా నిరాశ కలిగించినది.