30, మే 2021, ఆదివారం

ఐటీ ఫీల్డ్లో డొమైన్ ఎంచిక ఎలా? ఒక టెక్నాలజీ వేరు వేరు డొమైన్ లేదా ఒకే డొమైన్ వేరు వేరు టెక్నాలజీలు వీటిలో ఏది సరైనది?

1. పండగ రద్దీ సమయాల్లో హైదరాబాదు విజయవా‌డ మధ్యన ప్రత్యేక సర్వీసులుగా సిటీ బస్సులు వేస్తారు ఎపుడైనా ఎక్కారా? ఒకసారి స్వతంత్రం వచ్చి ఎక్సిలరేటరు తొక్కేస్తారు. కానీ హైవే మీద వాళ్ళ అనుభవలేమి తెలిసిపోతుంది. 
2. లారీ తోలే వ్యక్తి కారు నడిపితే ఎపుడన్నా గమనించారా? 
3. మామూలు 800 కారు నడిపే వ్యక్తికి బీఎండబ్ల్యూ ఇస్తే ఊపిరి సినిమాలో కార్తీకి, లేదా పారసైటు సినిమాలో పేద తండ్రికి 
4. 15-20 ఏళ్ళ కిందటా, మీ ఊరులో రహదారులుగానీ, గమనిస్తే - అవే రహదారులుగానీ రద్దీ పెరిగిపోయింది, సైకిళ్ళు-రిక్షాలు కనుమరుగు అయ్యాయి.