23, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

జానకి గానములో విశిష్టత

నాకు ఇష్టమైన గాయని ఎస్. జానకి గారు. జానకిగారిలాగా రాగయుక్తంగా, సంగతులతో, సంగీతపరంగా తప్పులు లేకుండా, శ్రావ్యంగా, మధురంగా పాడేవారు, కొన్ని విషయాలలో ఆవిడ కన్నా మెరుగ్గా ఉన్న గాయనీగాయకులు ఉండచ్చు, ఉన్నారు కూడాను.

కానీ కొన్ని విషయాలలో ఆవిడ వైవిధ్యత, విశిష్టత కనపడతాయి - తోటి గాయకులు, సంగీత దర్శకులు గుర్తించారు, మనమూ గమనించవచ్చు. అవి:

  • వివిధ వయసువారికి గొంతు మార్చి పాడడం , పిల్లల పాటలు ఎక్కువమందికి తెలిసిందే.
  • హావభావాలు (expressions) - ఒక పాట చిత్రీకరణ జరగడానికి ముందే ఆ పాటలో నటీనటుల హావభావాలు వీరు పలికించాలి.

ఈ కింది శ్రీవారి శోభనం చిత్రం పాటలో - పెళ్ళి చూపులకి వచ్చిన నాయకుడికి (నరేశ్) కోపం తెప్పించిన నాయకి (అనిత) నాయనమ్మ వంకతో అతనిని తప్పు కాయమంటూ, మన్నించమంటూ, మధ్యలో ముసిముసి నవ్వులతో, కొంచెం బెట్టుతో పాట. చెవులు మూసుకుని విన్నా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లన్నీ మనకు వినిపిస్తాయి. వేరే ఏ గాయనీ ఈ పాటను ఇలా పాడలేరు.

https://www.youtube.com/watch?v=IDKwGCeaDr8

ఇలాంటి సిట్యుయేషన్ మం త్రిగారి వియ్యంకుడు సినిమాలోనూ ఉందీ (1–40 గమనించండి) -

https://www.youtube.com/watch?v=MCkmrnrzIQk

  • ఒక విధమైన ఆక్రోశం, ఆవేదన నిండిన పాటలు - సితారలో వెన్నెల్లో గోదారి అందం, ప్రతిఘటనలో ఈ దుర్యోధన దుశ్సాసన, ఆలాపనలో ఆవేదనంతా, రేపటి పౌరులులో టైటిల్ సాంగ్, అంతఃపురంలో సూరీడు పువ్వా, మౌన పోరాటం
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lrxx-Lqjmjs

  • పాటలో ఎంత పొడవున్న బిట్ అయినా ఒకే దమ్ములో మధ్యన మనకు ఊపిర్లు వినపడకుండా బిగి సడలకుండా పాడి ఒక ఫీల్ తేవడం. ఆటో ట్యూనింగుతో బిట్లు బిట్లుగా పాడుతున్న ఈ రోజుల్లో శృతి, సంగతులు తప్పకుండా అలా పాడడం ఆ రోజుల్లో కన్సిస్టంటుగా చేసింది జానకిగారే. మీరు కొన్ని చిత్రగారి పాటలు ఇయరుఫోన్లతో వింటే ఊపిరి వినిపిస్తుంది.

జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరిలో యమహోని యమా యమా పాట చరణాలు,

పైన ఉదహరించిన వెన్నెల్లో గోదారి, అమ్మ కదే, సితారలో జిలిబిలి పలుకుల చరణాలు

https://youtu.be/q3GUz_RHqHM?t=138

https://youtu.be/cPgSbfzgLrE?t=214

ఆలాపన, హమ్మింగు, నవ్వులు - సామాన్యులు పాటలో అక్కడక్కడ ఇవ్వగలరేమోగానీ పాట బాణీకు, శ్రతి తగ్గట్టు, టైమింగుతో నవ్వడం లైవ్ రికార్డింగుల్లో, ఆటో ట్యూను లేని రోజుల్లో చాలా క్లిష్టమైన పని - చాలా తేలికగా చేశారు ఆవిడ.

అభిలాషలో నవ్వింది మల్లెచెండు, జ్యోతిలో సిరిమల్లే పువ్వల్లే నవ్వు, రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో, మహర్షిలో సుమం ప్రతిసుమం, ఆలాపనలో ప్రియతమా తమా, శివలో సరసాలు చాలు, అభినందనలో రంగులలో కలవో. పూర్తి చిట్టా - http://www.sjanaki.net/balu-sings-janaki-hums

https://www.youtube.com/watch?v=6bGOWqQOycM