30, నవంబర్ 2011, బుధవారం

తెలుగు‌ బ్లాగులు‌ - గూగులమ్మ‌ బొమ్మలు‌


మీరు‌ ఇంటర్నెట్‌లో విహరిస్తుండగా‌ ఏదో‌ ఒ క‌ మంచి‌ కధనో, సినీసమీక్ష‌నో, కవిత‌నో కనిపించింది‌. చదువుతుంటే‌ ఇంతకుముందే‌ అది‌ ఎక్కడో చదివినట్లనిపిస్తుంది‌. తరచి‌ చూస్తే‌ అది‌ మీరు స్వయంగా‌ రచించినది‌. మీ విలువైన‌ నిమిషాలు‌/గంటలు‌/రోజుల తపన‌.

అపుడు మీ మనస్స్థితేంటీ? ఆ విషయాన్ని‌ మీరెలా తీసుకుంటారు? పోనీలే‌ అతనికి‌/ఆమెకి‌ నచ్చి పెట్టుకున్నారు‌లే‌ అ ని‌తేలికగా‌ తీసుకుంటారా‌?‌ రగిలిపోతారా? గొడవ‌ చేస్తారా?

తెలుగు‌ బ్లాగు‌ల్లో ఏ విషయం‌ పై వ్రాసినా సందర్భానుసారంగా బొమ్మ లు‌ పెట్టడం‌, వాటిని‌ చదువర్లు‌ మెచ్చుకోవడం సాధారణం.గా కొన్నిసార్లు‌ ముచ్చటగా‌ ఉంటుంది‌ కూడా. అయితే‌ ఈ బొమ్మలు‌ సొంతంవి‌గాకుండా‌ (ఆత్రేయ‌గారులాంటివారు‌తప్ప) నెట్లోంచి ప‌(కొ‌)ట్టుకొచ్చినవే! దాన్నే‌ ముద్దుగా గూగుల‌మ్మ‌ అప్పిచ్చింది‌ అని రాసుకుంటున్నా‌రు.

ఏ తప్పు‌కైనా ఉండేటట్లు ఇలా బొమ్మలు‌ తెచ్చుకోవడానికీ‌ రెం డు కోణాలున్నాయి‌.

మొదటిది‌ నైతికత‌ (ఎథికల్‌) - పైన‌ చెప్పిన‌ట్లు‌ మన‌ది‌ వేరేవాళ్ళు‌ కొట్టేస్తే‌ మనకి‌ బాధ‌/కోపం అయితే మనం వేరేవాళ్ళవి‌ వాళ్ళ‌ అనుమతి‌లేకుండ‌ వాడుకోకూడదు.

రెండవది‌ చట్టబధ్ద త (లీగల్‌) - కొందరు‌ అనుమతి‌ తీసుకోకున్న‌, ఆ బొమ్మ‌ మూలం‌ (ఎక్కడినుండి‌ సేకరించిందో)‌ పెడితే సరిపోతుందనుకుంటారు‌. కానీ కొన్ని‌సైట్స్ అలా వాడడానికి ఒప్పుకోకపోవచ్చు. వారు‌ మీపై‌ చట్టప్రకారం చర్యలు‌ తీసుకోవచ్చు‌. మనం వారి‌ బొమ్మ‌ డౌ న్లోడు చేస్తే‌ వారికెలా‌ తెలుస్తుందా? దా‌నికి చాలా‌ మార్గాలున్నాయి‌. అతి‌ తేలికైన‌ మార్గం‌ రివర్స్ ఇమేజింగ్‌ టెక్నిక్‌ .

అయితే‌ అసలు‌ బొమ్మలు‌ పెట్టుకోలేమా? ఏవి‌ కాపీరైట్‌ లే నిబొమ్మలు? వాటిని‌ ఎలా వెతక‌డం?
  • ప్రతి‌ సెర్చ్ ఇంజిన్‌లో ఈ అవకాశం ఉంటుంది- గూగు‌ల్లో అయితే‌ ఎడ్వాంస్‌డ్ సెర్చ్ కి వెళితే‌ 'యూసేజ్‌ రైట్స్' అ నిఉంటుంది‌.
  • ఆ బొమ్మ‌ ఉన్న‌ సైట్లో కాపీరైట్‌ ఏమి‌ చెప్తుందో చూడండి.

మరి‌ మన‌ బొమ్మలు‌, మన‌ రచనలకి‌ కాపీరైట్‌ ఎలా పెట్టుకోవడం? దీనికోసం‌  క్రియేటివ్ కామన్స్ లాంటివి‌ కొన్ని లైసెన్సులు నిర్వచించాయి‌. ఉదాహరణకి‌ నా బ్లాగుకింద చూడండి‌ -  క్రియేటివ్ కామన్స్ యాట్రిబ్యూషన్-నోడిరైవ్స్ ౨.౫ ఇండియా లైసెన్స్కింద నమోదుచేయబడినది.క్లుప్తంగా మీరు నా రచనని ఉన్నదున్నట్లుగా (అంటే మార్చకుండ) లాభాపేక్షలేకుండ వ్యక్తిగత వాడుకకు నా పేరు‌ చెప్పుకొని‌ ఇతరులతో పంచుకోవచ్చును.


ఏదన్నా బ్లాగులో బొమ్మలుంటే నాకు నచ్చకపోవడానికి నైతిక‌, న్యాయ‌ కారణాలుగాకుండ‌ ఇతర కారణాలు కూడ‌ ఉన్నాయి‌ -
  • బ్లాగు‌ లోడ్‌ అవడానికి‌ (ముఖ్యంగా ఇండియాలో) సమయమెక్కువ‌ పడుతుంది.
  • మొబైల్‌ ఫోన్లలో పేజీ సరిగా చూపబడదు.
  • టకటకా చదవడానికి‌ అడ్డమొస్తుంటూంది.

తెలిసీ చేసేవారికి (! ఎవడు‌ చూసొచ్చాడులే, మనం బొమ్మ‌ ప(కొ)ట్టుకొచ్చుకుంటే ఎవడికి తెలుస్తుందిలే‌, తెలిసినా ఏం చేయగలరులే‌ అనుకునేవారికి‌) నేనేం చెప్పను‌. తెలియని‌వారి‌కి‌ అవగాహన‌ కోసం ఈచిన్ని‌ ప్రయత్నం. ఎవరినీ నొప్పించడానికి‌ కాదు.

ఇతరుల‌ మేధోహక్కులని‌ గౌరవించండి. కనీసం మూలం (సోర్స్ లింక్) ఇవ్వండి.

6, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

మొగుడు - నా పాలిటి యముడు


నేను థియేటర్లో సినిమాలు తక్కువగా చూస్తాను. వెళ్ళినా, మిత్రుల-చుట్టాల బలవంతం తప్పితే నా అంతట నేను పనిగట్టుకొని  వెళ్ళేవి చాలా తక్కువ (ఇంతవరకు దూకుడు చూడలేదు). వెళ్ళినా ఒక్కడినీ‌వెళ్ళను. బాగోపోతే సెటైర్లు వేసుకోడానికి ఒక్కరన్నా ఉండాలని. వెళ్ళాను గాబట్టి, అపుడు నోటిదాక వచ్చినవి ఇపుడు వెళ్ళగక్కుతా. మామూలుగా సమీక్షలు రాయనివాడిని(ఎపుడన్నా ఒక లైను  ఫేస్బుక్ అభిప్రాయం తప్పితే), తప్పట్లేదు.

బండి సర్వీసింగుకిచ్చి ఎలా కాలక్షేపం చేద్దామా అని ఆలోచిస్తుంటే పక్కనే 'మొగుడు ' పోస్టర్ కనిపించింది. కృష్ణవంశీది గదాని హాల్లోకెళ్ళి  కూర్చున్నా. అతనికి అభిమానినికాకున్న అతని 'క్రియేటివిటీ' నచ్చుతుంది, ఇప్పటి దర్శకుల్లో అతను చాలా నయమని నా‌అభిప్రాయం. అయినా మధ్యమధ్యన అరుపులు, అనవసరపు లాగుడు ఉంటాయని అంత:పురం తర్వాత అతని సినిమా ఏదీ హాలుకెళ్ళి చూడలేదు. కానీ ఈసారి తప్పలేదు.

సినిమా కథగురించి రాయనుగానీ కొన్ని అంశాలు చాలా నిరాశపరిచాయి -

- సమాధుల దగ్గర శాస్రీయ కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన ఏంటో?
- టీనేజి అమ్మాయిలమీద చక్కగా తీసిన డయిరీమిల్క్ ప్రకటన విషయాన్ని ఏమాత్రం నప్పని కూచిపూడి అలంకరణలో ఉన్న తాప్సీతో కాపీకొట్టడం ఏంటో?
- కుటుంబ కథాచిత్రమని ప్రచారం చేసుకుంటూ, యూ సర్టిఫికేటిచ్చిన చిత్రంలో ప్రతి పదినిమిషాలకి సెన్సార్ కత్తెరకి సంభాషణలు మూగబోవడం ఏంటో? ఆ మూకీ సంభాషణలకి తెరపైన అందరూ నవ్వుకుంటుంటే మేము (పక్కన కూర్చున్న దూకుడు దొరకని ఇంకో ఇద్దరు కుర్రోళ్ళు) విరక్తిగా నవ్వుకోవడం ఏంటో?
- తాప్సీ పాత్రని  చూస్తే  కృష్ణవంశీ శశిరేఖ పరిణయం సీక్వెల్ తీశాడా అనిపించింది -అదే మూర్ఖత్వం, అదే మొండితనం, అవే ఏడుపులు, అవే అరుపులు, వగైరా, వగైరా.
- తాప్సీ నటన కూడ జెనీలియాని పదేపదే గుర్తుకు తెచ్చింది.
- డబ్బులన్నీ రాజేంద్రప్రసాదువిగ్గుకి అయిపోవడంతో రోజా మొహానికి రంగులేసినట్లు లేరు, నల్లగా నిగనిగలాడింది. కానీ సహజంగా లేదు.

సరే నచ్చిన విషయాలకొస్తే
- సొంతంగా డబ్బింగు చెప్పుకొనడం అభినందనీయం, సరిత-సవిత-సునీత-చిన్మయి వంటి నస గొంతులనుండి విముక్తి. కానీ కొంచెం దగ్గరుండి డబ్బింగు చెప్పించుకోవాల్సింది.
- నేపథ్య సంగీతం (రీరికార్డింగు) అధ్బుతం - చాలా కాలంతర్వాత ఇందులో‌ఆస్వాదించాను.

శశిరేఖా పరిణయం నిరాశ పరిచినా కృష్ణవంశీ కి ఇంకో అవకాశమిద్దామనుకున్నా. ఈ చిత్రంతో అతనిని ఈ క్రింది దర్శకుల చిట్టాలో చేరుస్తున్నా -

బాలచందర్  - పరవశం, అబధ్దం
 వంశీ - దొంగరాముడు & పార్టీ, కొంచెం టచ్‌లో ఉంటే చెప్తాను
 విశ్వనాథ్ - ఆపద్బాంధవుడు, శుభసంకల్పం
రామ్‌గోపాల్‌వర్మ - రామ్‌గోపాల్‌వర్మకీ ఆగ్, రక్తచరిత్ర
బాపు - రాధాగోపాళం
కృష్ణవంశీ - శశిరేఖా పరిణయం, మొగుడు.

ఈ చిట్టా ఏంటని ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారా - ఎన్నో‌ గొప్ప చిత్రాలు తీసినవారి తిరోగమనం ఇలాగే మొదలైంది.ఇపుడు వారి కొత్త సినిమాలు చూడాలంటే కొంచెం, కాదు చాలా‌భయంవేస్తుంది. మధ్యమధ్యన వారి చమక్కులున్నా, మొత్తం మూడు గంటలు వారి కళాఖండాలని హాల్లో చూసే ఓపిక ఇంక నాకులేదు.

**** ౬-౧౧ నాడు‌ కలిపిన ది****
ఇవాళ‌ వాచ్‌మన్‌ మేనల్లుడు‌ లిఫ్ట్‌ అడిగితే బండెక్కించుకున్నా. 'మొగుడు‌' హాలుముందునుండీ‌ వెళ్ళుతుంటే మీరు‌ సినిమాలు‌ చూడరా అన్నా? అని‌ అడిగాడు‌.

ఎందుకు‌ చూడం నాయనా, ఈ 'మొగుడు‌' మొన్ననే బాదించుకున్నాగా అన్నా.

'నేనూ చూశానన్నా, మూడు‌ సార్లు‌'
'అవునా!!!!'
'అవునన్నా! గోపీచంద్‌ ఫ్యానుని‌'
నడుపుతున్న‌ బండీ అప్పటికే‌ అటూఇటూ ఊగుతుంది‌.
'నేను‌ కృష్ణవంశీ అభిమానినిలే'
'హిహ్హీహీ! మొన్న‌ హాల్లో ముందు‌ సీటోడు‌ కృష్ణవంశీ ఫ్యానంటే‌ నవ్వొచ్చింది‌, వాడికీ ఫ్యానులుంటారా' అ.ని

వెంటనే బండి‌ ఆపి‌ వాడిని‌ దిగమన్నా.
*వంశీకి కొంచెం మినహాయింపు. అతని సినిమాలు టీవీలో వచ్చేదాక ఆగలేను.*