16, జూన్ 2020, మంగళవారం

హంపీ యాత్ర - పాత జ్ఞాపకాలు

చిన్నప్పుడు అమ్మా-నాన్నలతో నగరాలు-పల్లెటుళ్ళు-తీర్ధయాత్రలు చాలా తిరిగాను. అలాగే నా ఉద్యోగంలో భాగంగా దేశంలోని విభిన్న నగరాలు, అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి ముఖ్య ప్రదేశాలు బాగానే తిరిగాను. స్నేహితులతో, అలాగే పెళ్ళయ్యాక వేసిన ట్రిప్పులు చాలానే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తృప్తి కలిగించినవే.

కానీ అన్నిటికన్నా సంతృప్తి కలిగించినదీ, ఇప్పటికీ మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలు ఇచ్చినదీ 2006లో మా కుటుంబం - అమ్మా-నాన్నా-అన్న-నేను మాత్రమే చేసిన హంపీ యాత్ర.

అవి నేను అన్నయ్య ఉద్యోగంలో చేరి రెండు ఏళ్ళు నిండిన రోజులు. ఇద్దరం ఎక్కడికయినా వెళ్ళాలి అనుకున్నాం. అన్నయ్యకి బొమ్మలు అంటే ఇష్టం కాబట్టి అజంతా-ఎల్లోరా వెళ్ళలి అనుకున్నాం. కానీ అక్కడ చాలా దూరం నడవాల్సి ఉంటుంది - అమ్మా-నాన్న నడవలేరేమోనని, ఇంకెక్కడికి అని ఆలోచించి హంపీ నిర్ణయించాం. మా నాన్నగారు, నేను ఇంక పెద్దయిపోయాను రాలేను మీరెళ్ళండీ అన్నారు. ఒక నెలపాటు ఫోన్లు చేసి ఒప్పించాల్సి వచ్చింది.

గుంటూరు నుండి హోస్పేట్‌కి రైలులో వెళ్ళాం. అక్కడ ఒక హోటల్లో రూము తీసుకొని రెండు రోజులు హంపీ మొత్తం తిర్గాము. అమ్మకి విరూపాక్షుడు నచ్చాడు, అన్నయకి బొమ్మలు గీసుకోవడనికి నచ్చింది, నేను నాకు నచ్చిన ఫొటోలు తీసుకున్నా. నాన్న అప్పటికే దేశం మొత్తం చాలా గుళ్ళు చూసారు కావున అయనకి అంత కొత్తగా లేదు కానీ, హంపీ మొదటిసారి కావడంతో కొంచెం ఆసక్తి ప్రదర్శించారు.

అక్కడ నడిచీ నడిచీ అలసిపోవటంతో ఇంక లేపాక్షికిలాంటివి పక్కకు తోసి ఇంటికి వచ్చాం.

హంపీ విశేషాలు ఇక్కడ వ్రాసి విసిగించను - కొన్ని ఫొటోలు మటుకు పెడతాను. ఇవన్నీ మామూలు పీ&ఎస్ కెమెరాతో తీసినవి.

ఇద్దరం పెద్దయ్యాక, మా డబ్బులతో - మా కుటుంబం వరకే - అమ్మా-నాన్నలని అలా తిప్పాము - అదే అత్యంత తృప్తికరమైన సంతోషకరమైన అనుభవం-జ్ఞాపకం.

విరూపాక్ష దేవాలయం

అన్నయ్య కూడా వీళ్ళలాగా కూర్చొని బొమ్మ గీశాడు. ఆయన బొమ్మలు మీరు చూడాలనుకొంటే - ఆయన ఎఫ్బీ పేజీ: Srini yeturi

నేను అమ్మా-నాన్నలతో -

1 కామెంట్‌:

గమనిక: వ్యాఖ్యల్లోని విషయమునకు సంబంధిత వ్యాఖ్యాతలే బాధ్య్లులు. బ్లాగు యజమానికి ఎటువంటి సంబంధములేదు. ఒక వ్యాఖ్య ఎవరికైన ఇబ్బందికరమనిపించినా, నాకు తెలిపినచో తగుచర్య తీసుకొనబడును.

ధన్యవాదములు.
~జేబి.
yjbasu510@yahoo.co.in